Regulamin konkursu „Wygraj Kindla od Ebookpointa i UpolujEbooka!” 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs: Wygraj Kindla od Ebookpointa i UpolujEbooka! przeprowadzony w okresie od 25.03.2014 (od  godziny 23.00) do 30.03.2014 zwany dalej konkursem. 2. Organizatorem konkursu są: HELION SA z siedzibą w Gliwicach, ul. Kościuszki 1C; wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod […]

Read More